Maailmanrauhanjärjestön (UPF) tehtävät

upf

Maailmarauhanjärjestöä (Universal Peace Federation, UPF) ohjaa näkemys ihmiskunnasta yhtenä globaalina Jumalan perheenä, joka elää maailmanlaajuisten/universaalien periaatteiden mukaan. Maailmanrauhanjärjestö tarjoaa globaalin verkoston (rohkaisee globaaliin verkostoitumiseen) sellaisille yksilöille, johtajille ja organisaatioille, jotka ovat omistautuneet luomaan kestävää rauhaa henkilökohtaisen kehityksen, vuoropuhelun, opetuksen ja palvelemisen kautta. Tässä verkostossa ovat edustettuina useat elämän osa-alueet: politiikka, kansalaisjärjestöt, monet uskonnot, tieteet, media, taiteet, urheilu ja yksityinen sektori.

Maailmanrauhanjärjestö edistää Yhdistyneiden kansakuntien uudistamista muun muassa lisäämällä YK:n rakenteeseen maailman uskontojen neuvottelukunnan. Järjestön ohjelmat toteutetaan globaalin rauhanlähettiläsverkoston kautta. Se tarjoaa lisäksi avustusohjelmia ja humanitaarista apua; palvelusprojekteja; luonnekasvatusta sekä urheilutapahtumia, jotka edistävät oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja rauhanrakentamisessa. Löydätte lisää tietoa maailmanlaajuisesta toiminnastamme kansainvälisiltä kotisivuiltamme (huom. vain englannin kielellä).

Missio

Maailmanrauhanjärjestö on yksilöiden ja organisaatioiden muodostama maailmanlaajuinen yhteisö, joka on sitoutunut rakentamaan rauhan maailmaa, jossa vallitsee kaikkien kansojen ja yksilöjen välinen sopusointu, vapaus, oikeudenmukaisuus ja yhteinen hyvinvointi.

Visio

Maailmanrauhanjärjestön toiminnan visio on ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteiseen hyvinvointiin perustuva rauhan maailma. Tämä maailma muodostuu eettisiä arvoja kunnioittavista epäitsekkäistä kansalaisista, perheistä ja yhteisöistä, jotka puolestaan luovat turvallisia, sosiaalisia ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia. Katsomme että rauhan luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan uskontojen välistä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa sekä jatkuvaa kansainvälistä, kulttuurillista vuorovaikutusta, joka poistaa maailmaa jakavat ennakkoluulot ja muut esteet. Lisäksi katsomme YK:n vuosituhattavoitteiden ja yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen tukemisen olevan keskeistä pysyvän rauhan rakentamisessa.

upf

Ohjelmat ja aloitteet

  • Rauhanomainen sovittelu

Middle East Peace Initiative (MEPI) tuo rauhanlähettiläitä Israeliin, Palestiinaan ja Jordaniaan edistämään ymmärrystä ja sovinnon syntymistä abrahamilaisten uskontojen (juutalaisuus, kristinusko, islam) keskuudessa. He vierailevat kodeissa, työpaikoilla, pyhillä paikoilla ja hallituksen edustajien luona ja osallistuvat vuoropuheluihin, uskontojenvälisiin kokoontumisiin ja palveluprojekteihin.
North East Asia Peace Initiative edistää sovittelua Korean niemimaalla humanitaarisen avun, henkilökohtaisten kohtaamisten, yhteisten liiketoimien ja kulttuurillisen vaihdon kautta.

  • Uskontojen välinen vuoropuhelu ja ymmärrys

Inter-Religious Federation for World Peace (IRFWP:n kotisivu) ) rakentaa verkostoja ja sidoksia uskontojen välille. Se julkaisee neljännesvuosittain englanninkielisen lehden nimeltä Dialogue and Alliance (”Vuoropuhelu ja yhteys”).
Religious Youth Service (RYS:n kotisivu) - yhdistää nuoria kaikista eri uskoista ja maista palvelushenkisyyden ja ymmärryksen lisäämiseksi.
Interreligious Peace Sports Festival on vuosittain järjestettävä kansainvälinen, uskontojenvälinen ja kulttuurienvälinen urheilutapahtuma.

  • Koulutus ja yhteiskunnan palveleminen

The World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO:n kotisivu) pyrkii vahvistamaan ja rohkaisemaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kesken.
Character Education Program (luonteenkasvatusohjelma) on 6-18-vuotiaille tarkoitettu opetuksellinen ohjelma, joka perustuu käsikirjaan nimeltä "Discovering the Real Me: A Student Textbook for Personal Development".

                                         

 

 

{rokbox title=|Introduction to UPF| thumb=|images/UPF-intro.jpg| size=|420 315|}http://www.youtube.com/watch?v=7zbOdFbWYjE#&autoplay=0{/rokbox} Yleiskatsaus Maailmanrauhanjärjestöstä (englanniksi)

{rokbox title=|What is an Ambassador for Peace| thumb=|images/AoP.JPG| size=|420 315|}http://www.youtube.com/watch?v=k6x13vNiXyU#&autoplay=0{/rokbox} Mikä on rauhanlähettiläs (englanniksi)