Mikä on Perheiden Maailmanrauhanjärjestö

Missio

Perheiden maailmanrauhanjärjestön (PMJ) toiminta painottaa kolmea osa-aluetta: perhettä, rauhaa ja yhdistymistä. Järjestö pyrkii ensisijaisesti edistämään arvoja, joita tarvitaan onnellisten perheiden muodostamiseen. Näihin arvoihin kuuluvat mm. myötätuntoisuus, lähimmäisenrakkaus, ymmärtäväisyys, välittäminen, vilpittömyys ja epäitsekäs toiminta.

Sun Myung Moon ja hänen vaimonsa perustivat Perheiden maailmanrauhanjärjestön (Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU) vuonna 1996 viemään Yhdistymiskirkon ja vuonna 1954 perustetun Kristinuskon yhdistämisseuran toiminnan uudelle tasolle. Järjestön tarkoituksena on koota yhteen ihmiset, jotka uskovat perheen merkitykseen terveiden yhteisöjen, tasapainoisen yhteiskunnan ja rauhan maailman luomisessa.

Arvot

Maailmanrauhan edellytyksenä on se, että ihmiset ovat sovussa toistensa, mutta myös itsensä kanssa. Rauhan opettelu alkaa perheestä. Perheen taas muodostavat keskenään erilaiset yksilöt.
family

Kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia yksilöitä, jotka eivät poikkea muista vain ulkoiselta olemukseltaan vaan myös luonteeltaan ja taidoiltaan. Jokaisessa ihmisessä on suunnattomasti potentiaalia. Siksi ihmisen elämäntehtävänä onkin kehittää itseään ja saavuttaa se mihin hän todella kykenee. Jumala toivoo, että meistä kaikista tulisi lopulta hyviä ja oikeudenmukaisia ihmisiä.

Jos ihmiset yrittävät, he pystyvät saavuttamaan ne asiat, joita kaipaavat: rauhan, onnellisuuden, todellisen rakkauden ja tasapainoiset ihmissuhteet. Kun näin tapahtuu, toteutuu samalla ”ensimmäinen siunaus”, jonka Jumala ihmisille antoi.

Eri uskonnoissa ja ajattelutavoissa on olemassa monia eri käsityksiä siitä, mitä meidän pitäisi itsessämme kehittää ja millä tavoin. Keskeistä on se, että ihminen pyrkii vapaasta tahdostaan elämään hyvin ja oikein. Näin hänen on mahdollista kasvaa henkisesti.

Jumalan toinen siunaus taas toteutuu parisuhteessa ja perheessä. Sen osapuolina ovat mies ja nainen, jotka molemmat pyrkivät täyttämään ensimmäisen siunauksen ja jotka ovat mieleltään kypsiä. Parisuhteessaan he voivat ensin oppia elämään toistensa hyväksi ja rakastamaan toisiaan pyyteettömästi, jatkuvasti löytäen uusia puolia itsestään ja toisistaan. Kun he perustavat perheen, opettavat he myös lapsilleen rakkautta ja kunnioitusta sekä itseä että kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Näistä perheistä muodostuu välittäviä yhteisöjä ja välittävä yhteiskunta, jossa jokainen nähdään arvokkaana ja tasavertaisena; osana yhtä Jumalan perhettä, "One Family Under God".

Kolmannella siunauksella tarkoitetaan ihmisen velvollisuutta ja kunniaa pitää huolta tästä maailmasta. Jumala on antanut meille luovuutta ja kekseliäisyyttä, jotta voimme luonnonvaroja ja tieteen innovaatioita hyödyntämällä luoda itsellemme mukavan elinympäristön – unohtamatta kuitenkaan kohtuullisuutta ja kunnioitusta luontoa kohtaan.

Perheiden maailmanrauhanjärjestön taustaa

15-vuotiaana korealainen Sun Myung Moon sai ilmestyksessä kutsumuksen Jeesukselta. Sitä seuranneiden vuosien ajan hänelle valkeni useita taivaallisia saloja rukoilun, pyhien tekstien tutkiskelun ja ilmestysten kautta. Hänen löytämänsä ”uusi totuus” koottiin sittemmin Taivaallisiin periaatteisiin. Sun Myung Moon aloitti julkisen lähetystyönsä Pohjois-Koreassa vuonna 1946 ja vuonna 1954 hän perusti Soulissa Kristinuskon yhdistämisseuran (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), joka myöhemmin tuli tunnetuksi Yhdistymiskirkkona.

8Vuonna 1958 ensimmäiset Yhdistymiskirkon lähetyssaarnaajat matkustivat Japaniin ja sitä seuraavana vuonna Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloista Sun Myung Moonin opetukset levisivät Eurooppaan 1960-luvun lopulla ja ympäri maailmaa 1970-luvun puoliväliin mennessä. 1980-luvulla maailmanlaajuinen Yhdistymisliike keskittyi vastustamaan leviävää marxismia ja kommunismia. 90-luvun alussa, Neuvostoliiton romahdettua ja Moonin opetusten saavutettua Venäjän ja muut Itä-Euroopan maat, liikkeen painopiste alkoi siirtyä uskonnon ja perhearvojen rappeutumisen estämiseen länsimaissa.

Sun Myung Moon ja hänen vaimonsa Hak Ja Han perustivat Perheiden maailmanrauhanjärjestön (FFWPU) vuonna 1996 viemään Yhdistymiskirkon ja vuonna 1954 perustetun Kristinuskon yhdistämisseuran toiminnan uudelle tasolle.

Tänä päivänä Perheiden maailmanrauhanjärjestössä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti satojatuhansia jäseniä, joista suuri osa on Etelä-Koreassa ja Japanissa. Maailmanlaajuisen Perheiden maailmanrauhanjärjestön sekä koko Yhdistymisliikkeen johtajana toimii Hak Ja Han miehensä kuoltua v. 2012. Yhdistymisliike on aktiivinen useilla aloilla kuten kulttuurissa, uskonnossa, koulutuksessa, politiikassa, mediassa, urheilussa ja teknologian kehittämisessä.

44
Perheiden maailmanrauhanjärjestön lisäksi on perustettu muitakin järjestöjä, joista kukin keskittyy luomaan rauhaa omalla tavallaan. Vuonna 1992 Hak Ja Han Moon perusti Naisten maailmanrauhanjärjestön vahvistamaan naisten asemaa tasa-arvoisen ja rauhanomaisen yhteiskunnan luomisessa. Middle East Peace Initiative (MEPI) sai alkunsa vuonna 2003 Israelin ja Palestiinan välisten kärjistyneiden väkivaltaisuuksien aikana. Se tarjosi rauhaa edistävää toimintaa uskontojenvälisistä pyhiinvaelluksista tiedotuskiertueisiin ja yhteiskunnallisten johtajien välisestä dialogista ruohonjuuritason tapaamisiin. Vuonna 2005 Sun Myung Moon perusti Maailmanrauhanjärjestön (Universal Peace Federation, UPF) luomaan maailmanlaajuisen uskontojen, politiikan, tieteen, median sekä kansalaisjärjestöjen johtajien verkoston, joka voi edesauttaa rauhaa ja inhimillistä kehitystä.

Perheiden maailmanrauhanjärjestö Suomessa

Ensimmäiset Yhdistymisliikkeen lähetyssaarnaajat saapuivat Suomeen tammikuussa 1972, mistä lähtien täällä on ollut säännöllistä lähetystyötoimintaa. Nykyään meillä on aktiivinen yhteisö Helsingissä, jonka toimintaan kuuluu mm. viikoittainen jumalanpalvelus, seurakunta- ja nuorisotoimintaa sekä osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin.