NMJ Visio

Naisten aikakausi on yhteistyön ja todellisen kumppanuuden aikaa, jolloin miehet ja naiset ymmärtävät, että kummatkin luotiin täydentämään toisiaan. Nykyisiä ongelmia ei voida ratkaista ainoastaan voiman ja politiikan keinoin. Tarvitaan myös sovittelua, aitoutta, myötätuntoa, ymmärrystä ja rakkautta. Naisten ja miesten tulisi toimia yhdessä uudenlaisen yhteiskunnan luomiseksi. Keskeistä tälle ajatukselle on rakkauden tärkeys ja käsitys elämisestä toisia varten.

Naisten maailmanrauhanjärjestön (NMJ) on perustanut rouva Hak Ja Han Moon vuonna 1992 ja se toimii yli 120 eri maassa. NMJ:n suomalainen alaosasto on osa kansainvälistä NMJ-verkostoa.

Kansainvälisenä järjestönä ylitämme uskonnolliset, kulttuurilliset ja kansalliset raja-aidat rakentaaksemme maailmanlaajuista rauhaa. Haluamme rohkaista naisia hyväksymään oman naiseutensa Jumalan antamana lahjana ja käyttämään naisenvaistoaan maailmanrauhan rakentamisessa. Meidän tulee ymmärtää oma merkittävä arvomme.

Toiminta

Suomen NMJ:ssä olemme vuosien kuluessa pitäneet puhetilaisuuksia ja tapahtumia eri aiheista tutustuaksemme toisiin maihin ja kulttuureihin sekä eheyttääksemme omaa ”minäämme”. Henkilökohtaisella ruohonjuuritasolla olemme pieniä rakennuskiviä osana laajemman rauhan luomista.

  • Olemme järjestäneet kansainvälisiä naisten ystävyystapahtumia, ensin suomalaisten ja venäläisten välillä Helsingissä ja Pietarissa vuodesta 1997 lähtien. Ystävyystapahtumissa aikaisemmista vihollismaista kotoisin olevat naiset ylittävät “rauhan sillan” ja kohtaavat toisensa ystävinä ja sisarina. Näihin naisten ystävyyskokouksiin on ajan myötä osallistunut myös ulkomailta Suomeen muuttaneita naisia. Olemme näin tutustuneet toisiimme ja luoneet keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta. Myös kansainvälinen NMJ järjestää rauhansiltoja entisten vihollismaiden naisille.
    Lue lisää rauhansillasta kansainvälisiltä sivuiltamme.
  • Osallistuimme nimenkeruukampanjaan lapsipornografian vastustamiseksi sekä tuimme YK:n Rauhanjulistus-tempausta.

  • Osallistumme eri avustusprojekteihin. Vuodesta 1994 olemme keränneet mm. vaatteita ja leluja Viron vammaisille lapsille, vaatteita Pietarin tyttöjen turvakotiin sekä rahalahjoituksia Pietarissa ja Helsingissä toimiville avustustyöryhmille.

  • Vuosina 1998 - 2000 autoimme vähävaraisia inkeriläis- ja venäläisvanhuksia Pietarin ympäristössä viemällä heille ruokakasseja.

  • Vuonna 2004 tuimme Japanin NMJ:n avustusprojektia Jordaniassa. Hyväntekeväisyyskonserttimme tuotto ohjautui suoraan tukemaan projektia, joka myöntää jordanialaisille naisille korotonta pienlainaa, jota paikalliset pankit tai kansalaisjärjestöt eivät myönnä. Nämä lainat auttavat naisia aloittamaan oman pienyrityksensä. Paikallinen NMJ tukee naisia tarjoamalla neuvontaa ja opastusta.